Cliënten met thuiszorg/mantelzorg(ers)

Mijn streven is dat cliënten zelfstandig blijven functioneren door functionele training aan huis. De meeste mensen zijn op oudere leeftijd, maar ook mensen die revalideren of terminaal zijn kan ik begeleiden.
Functionele training is oefentherapie gericht op de handelingen, waarbij de cliënt problemen ondervindt. Denk aan opstaan, lopen, wassen, aankleden etc. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan uw ademhaling en ontspanning. 

Functionele training is de manier om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, volgens onderzoek van TNO en om klachten te verhelpen en te voorkomen. Wij zijn als oefentherapeut  gespecialiseerd hierin.  

Hiernaast begeleid ik ook mantelzorgers met hun taken, om lichamelijk en geestelijk niet overbelast te raken. Het doornemen van transfers, het geven van ontspanningsoefeningen zijn een van de dingen die ik kan doen.

Neem nu contact op!