Werkwijze

De screening(10 minuten):

Zonder verwijsbrief wordt er eerst een screening gedaan van 10 minuten. Hierin wordt bekeken of het nodig is om contact op te nemen met de huisarts voor extra informatie.
 

Anamnese(het gesprek)en onderzoek:

Tijdens de anamnese noteer ik eerst uw persoonlijke gegevens. Vervolgens komen u klachten aan bod en wordt duidelijk, wanneer en waarbij u beperkt wordt in het dagelijks leven en wat u wilt bereiken met de therapie. 
Aansluitend volgt het onderzoek. Dit gebeurt in ondergoed. Ik kijk dan naar de handelingen (tillen, lopen, stofzuigen, etc.) en de houdingen( staan, zitten), waarbij u problemen ervaart. Naar aanleiding hiervan kijk ik naar de beweeglijkheid van gewrichten, de lengte, spanning en de kracht van spieren. Tussendoor en ook na het onderzoek leg ik uit wat ik zie, waar de klachten vandaan komen en waar ik aan gawerken. Ik geef u een eerste opdracht mee voor thuis.
 

Behandeling:

De behandeling verloopt via een motorisch leer proces. Via eenvoudige oefeningen wordt er gewerkt naar steeds moeilijker oefeningen, waarbij u steeds feedback krijgt via de spiegel en mondelinge instructies.
U leert welke spieren en gewrichten u moet gebruiken om uw houding te veranderen , maar ook hoe u het gevoel in uw gewrichten, banden en pezen moet uitleggen.
De behandeling is eerst gericht op pijn vermindering en het opheffen van bewegingsbeperkingen.
Tegelijkertijd probeert u een gewoonte te maken van een ander houding en manier van bewegen door regelmatig te oefenen. Dit kunt u de hele dag door doen op werk en thuis. 
Het gebruik van de spiegel en de mondelinge instructie wordt geleidelijk afgebouwd. Zo wordt het langzaam een gewoonte. Om het terugkomen van de klachten te voorkomen spreken ik vaak de laatste twee keer met langere tussenpozen af.